Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Antybiotyki cz. 7 - Przestroga Ludwika Pasteur - ojca mikrobiologii

Tuż przed śmiercią Pasteur powiedział: „ Teren jest wszystkim, a bakteria jest niczym”.

Pasteur początkowo twierdził, że za choroby odpowiedzialne są odpowiednie mikroby. Uważał, że wyizolowanie danego zarazka a potem odkrycie środka niszczącego ten typ bakterii, może doprowadzić do sytuacji takiej, że kiedyś ludzkość pozbędzie się większości chorób. Historia ochrzciła Pasterua ojcem mikrobiologii. Jednak niedługo przed śmiercią zdał sobie sprawę z tego, że jego teorie dotyczące mikroorganizmów były błędne.

Okazało się bowiem, że to nie bakteria jest przyczyną choroby, ale środowisko ją otaczające – „teren”.

Jeśli żywiciel okazał się słaby, bakteria mogła się osiedlić w jego organizmie i niszczyć go, dzięki niemożności przeciwstawienia się organizmu jej działaniom.

Wniosek Pasteura jest jednoznaczny: Na odporność organizmu na zarazki ma wpływ niezliczona mnogość czynników obejmująca higienę żywienia, jakość spożywanych produktów, stres, dziedziczność, środowisko i stan psychiczny.

Wnioski te podzieliły świat lekarski na dwa obozy zajmujące całkowicie odrębne stanowiska na temat chorób zakaźnych: jedni przychylali się do pierwotnej teorii Pasteura, drudzy uważali, że jednak ważniejszy jest ogólny stan zdrowia i dobra odporność żywiciela – organizmu atakowanego przez zarazki. W latach trzydziestych i czterdziestych odkryto leki z grupy sulfonamidów i penicyliny. Odkrycie to skierowało świat medycyny na szlak leczenia za pomocą farmaceutyków, co spowodowało prawie całkowite odsunięcie w cień teorii wzmacniania odporności żywiciela.
Tak oto nastała ERA ANTYBIOTYKÓW.

Pierwszy antybiotyk powstały w roku 1929 był odkryciem Aleksandra Fleminga. Fleming zaobserwował hamujący wpływ grzyba Penicillium notatum na bakterie gatunku Staphylococcus. Ostrzeżenia wynalazcy penicyliny dotyczące wyników nadużywania tego cudnego leku w postaci powstania opornych na jego działanie bakterii NIE ZROBIŁY NA LEKARZACH WRAŻENIA i nie wzbudziły ich zrozumienia.

Epoka antybiotyków rozpoczęła się przed II wojną światową początkowo odnosząc wielki sukces, ratując życie wielu chorym i skutecznie zwalczając różne zakażenia.
W 1945r. S.Waksman wprowadził do współczesnej medycyny pojęcie „antybiotyk”. Antybiotyk określał wytwarzane przez mikroorganizmy związki hamujące rozmnażanie i rozwój drobnoustrojów ( bakterii, mikoplazmy, grzybów i pierwotniaków ). Jednak nic nie ma za darmo. Jak to często bywa – coś za coś.
Szerokie stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje powstawanie oporności wśród bakterii, które dzięki szybkiemu rozmnażaniu wykazują ogromne zdolności przystosowawcze do warunków środowiska. Zaczęły pojawiać się nowe ich szczepy, które stały się oporne na działanie szeregu antybiotyków, stosowanych w nadmiarze i bez kontroli.

Nabyta odporność na antybiotyki o czym przestrzegał L.Pasteur, powstaje w drodze mutacji bakterii, czyli zmian w kodzie genetycznym. Dodatkowo sprawę komplikuje zdolność bakterii do wymiany materiału genetycznego zawierającego informacje o oporności na leki.

Powrót

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt