Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Koenzym Q10 a cukrzyca i otyłość

Interesującym polem badań nad przydatnością CoQ10 w lecznictwie okazuje się cukrzyca, zwłaszcza typu 2. Już od wielu lat wiadomo, że u chorych na cukrzycę twierdza się wyraźny deficyt ubichinonu e krwi. Niektórzy autorzy dopatrują się roli niedoboru tego związku w etiopatogenezie cukrzycy. Bodziec nasilający aktywność mitochondrialnego łańcucha oddechowego jest kluczową składową mechanizmu trandukcji sygnału, poprzez który podwyższone stężenie glukozy w krwi większa wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Wydaje się, że szczególnie istotną rolę w tym aspekcie odgrywa prawidłowa czynność mitochondrialnej dehydrogenazy glicerolo-3-fosforanowej. Zakłada się, że u chorych na cukrzycę, ekspresja tego enzymu jest zmniejszona. Niskie stężenie CoQ10 w organizmie chorych na cukrzycę może jeszcze bardziej upośledza jego czynność, a tym samym pogłębiać stopień zaburzeń metabolicznych.


Badacze japońscy w kilku przypadkach wykazali poprawę czynności komórek beta trzustki i kontroli metabolicznej u chorych na cukrzycę typu 2, otrzymujących suplementację CoQ10. Nie można wykluczyć, że reakcja ta była wynikiem poprawy aktywności enzymów mitochondrialnych w komórkach beta. Liou C. i wsp. zaobserwowali poprawę czynności komórek beta trzustki po zastosowaniu CoQ10 u chorego z mitochondrialną encefalopatią, kwasicą mleczanową, zespołem epizodów podobnych do udaru mózgu i cukrzycą.


Co Q10 a otyłość


Okazało się, że u większości ludzi otyłych występuje niedobór CoQ10. Porównano pacjentów z otyłością leczoną samą dietą z pacjentami, którzy stosowali dietę i przyjmowali dodatkowo 100 mg ubichinonu dziennie. Spadek masy ciała w drugiej grupie był trzykrotnie większy. Dotyczyło to przede wszystkim ludzi otyłych, u których stwierdzono niedobór CoQ10. W niektórych przypadkach skłonność do otyłości jest powiązana z zaburzoną produkcją energii. Ta nieprawidłowość może być częściowo genetycznie uwarunkowana. Osoby z otyłością rodzinną w wywiadzie mają o 50% obniżoną termogenezę poposiłkową, co sugeruje obecność wrodzonego defektu w wydatkowaniu energii.

Powrót

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt