Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Koenzym Q10 a choroba niedokrwienna serca

Istotą choroby niedokrwiennej serca jest brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen a jego ilością dostarczaną do tego narządu.

 

Niedokrwienie mięśnia sercowego prowadzi do obniżenia wewnątrzkomórkowego pH, zmniejszenia syntezy ATP i stężenia potasu oraz zwiększenia zawartości sodu i wapnia. Poważną konsekwencją niedokrwienia jest zwiększenie produkcji wolnych rodników, które utleniają lipidy błony komórkowej oraz inne elementy wewnątrzkomórkowe, w tym enzymy łańcucha oddechowego. Zaburzoną dynamikę procesów metabolicznych można poprawić, dostarczając substancje działające w łańcuchu oddechowym kardiocytów, a więc przede wszystkim kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania tego złożonego systemu enzymatycznego związek, jakim jest CoQ10.

 

CoQ10 poprzez aktywację produkcji energii w mitochondriach może podtrzymywać komórkowe zapasy ATP i utrzymywać pH w granicach prawidłowych. Umożliwia odpowiedni napływ jonów wapnia do komórek i ich interakcję z elementami kurczliwymi. Stabilizując błonę komórkową wpływa korzystnie na wolne kanały wapniowe. W efekcie zapobiega gwałtownym zaburzeniom funkcji i struktury mięśnia sercowego w warunkach niedokrwienia. Niektórzy badacze uważają, że korzystny wpływ CoQ10 u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca jest wynikiem poprawy reologicznych właściwości krwi. Polega ona na zmniejszeniu jej lepkości.

 

Singh R. wykazał, że podawanie CoQ10 w dawce 120 mg dziennie 144 osobom z ostrym zawałem serca w randomizowanej, podwójnie ślepej próbie istotnie zmniejszyło częstość napadów bólu, zaburzeń rytmu i dysfunkcji lewej komory serca. W grupie otrzymującej ubichinon mniejsza była również ilość nagłych zgonów w okresie czterotygodniowej obserwacji.

 

Choroba niedokrwienna serca występuje częściej u osób w podeszłym wieku. Wyniki licznych badań wskazują, że zawartość CoQ10 w mięśniu sercowym u ludzi w tej grupie wiekowej jest obniżona. Według Rosenfeldta i wsp. chociażby z tego powodu istnieją uzasadnienia do profilaktycznej suplementacji CoQ10, zwłaszcza u osób starszych z chorobą niedokrwienną serca.

 

Stwierdzono, że CoQ10 ułatwia produkcję i wykorzystanie ATP przez mięsień sercowy poddany stymulacji elektrycznej. Zauważono ponadto, że związek ten przyspiesza zużycie mleczanów lub też zmniejsza ich wytwarzanie w niedokrwionym sercu. W tym miejscu warto również przypomnieć, że CoQ10, utrudniając utlenianie LDL, zwalnia proces miażdżycowy. Interesujące dane zebrano w czasie wieloośrodkowych badań prowadzonych przez lekarzy włoskich nad skutecznością terapeutyczną CoQ10 u chorych z dusznicą stabilną. Porównano dwie duże grupy: osób leczonych w sposób typowy i otrzymujących dodatkowo ubichinon. Stwierdzono, że douczenie CoQ10 poprawiło komfort życia pacjentów, zmniejszając częstość epizodów bólowych. Mniejsza też była potrzeba zwiększenia dawek leków wieńcowych. Zaobserwowano, że profilaktyczne stosowanie CoQ10 u chorych przed zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego, chroni przed skutkami działania wolnych rodników, zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów małego rzutu oraz zaburzeń rytmu serca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt