Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Szczepienia cz. 5 - Skutki uboczne stosowania szczepień

Jonas Salk - twórca szczepionki - zeznał przed senacką komisją przesłuchań, że prawie wszystkie przypadki zachorowań na polio w USA w latach 1973 - 1983 wywołane zostały szczepionką doustną. Jak wiadomo w Polsce stosuje się tylko szczepionki doustne.

Podanie szczepionki może spowodować wystąpienie długoterminowych reakcji ubocznych takich, jak zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia układu immunologicznego, kłopoty z koncentracją, alergie, rak i wiele innych, których nie notowano 30 lat temu.
Składnikami szczepionek są również znane kancerogeny takie jak: thimersol, fosforan duminy, formaldehyd.

Formaldehyd - toksyczna substancja, żrąca lub drażniąca (w zależności od stężenia). Ograniczone dowody działania rakotwórczego. W stężeniach powyżej 25% działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Innym argumentem podnoszonym przez przeciwników szczepień jest zawarta w nich rtęć, a ściśle biorąc tiomersal – ethyl rtęci, który jest środkiem konserwującym, używanym w produkcji leków. Tiomersal zaczęto stosować w szczepionkach w latach trzydziestych. Okazało się wówczas, że jego dodatek jest niezbędny by zapobiec namnażaniu się grzybów czy bakterii w szczepionce umieszczonej w opakowaniu wielodawkowym.

Z czasem, w miarę jak rosła liczba szczepionek dawanych niemowlętom, rosła też ilość wstrzykiwanego dzieciom thimerosalu. Kiedy przed kilkunastu laty amerykański kalendarz szczepień rozszerzono o Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (WZW B) i Haemophilus influenzea typu b (Hib), ilość rtęci wstrzykiwanej niemowlętom została potrojona. W sumie dziecko w pełni szczepione w latach 1990 otrzymywało około 237,5 mikrogramów rtęci w pierwszych piętnastu miesiącach życia.
Także i w tym przypadku pojawiły się podejrzenia o związek szczepionek z autyzmem. Być może w tym przypadku podejrzenia te nie są do końca chybione. Ujawniono, że thimerosal znajduje się we wszystkich szczepionkach przeciw gruźlicy, DRT (błonnica, krztusiec, tężec) oraz żółtaczce typu B. Medyczni eksperci od szczepionek przyznają, że istnieje niewiele danych farmakologicznych na temat etylortęci, czyli postaci rtęci występującej w thimerosalu. W rzeczywistości brak jest danych w sprawie wydalania tego związku , zaś dane odnoszące się do toksyczności są bardzo skromne, niemniej stwierdzono, że thimerosal powoduje nadwrażliwość, problemy natury neurologicznej i że z łatwością przenika barierę krew-mózg oraz barierę łożyska.

Literatura medyczne jest bogata w materiały mówiące o szkodliwy działaniu rtęci na wiele enzymów, mitochondrialne wytwarzanie energii, funkcje synaptyczne, kurcze dendrytów, zamykanie kanalików nerwowych oraz na temat jej toksyczności w stosunku do nerwów.

Dr Harris Coulter utrzymuje, że

„szczepienia powodują występowanie zapaleń mózgu znacznie częściej, aniżeli władze chcą to przyznać. Mogą one występować u 15 - 20% przypadków"


Z jednej strony w niektórych krajach istnieje przymus fizyczny, w innych natomiast presja masmediów jest tak duża, że niedoinformowany rodzic uznaje szczepienie za mniejsze zło i dla świętego spokoju szczepi dziecko. Nie ma niestety środków zabezpieczających w 100% przed zachorowaniem. Podczas epidemii cholery w roku 1849 szpitale stosujące "oficjalną medycynę" notowały 48 - 60% śmiertelność, podczas gdy szpitale stosujące leki homeopatyczne notowały śmiertelność do 3 %. Jest to jeden z przykładów luk w naszej wiedzy.

Bez społecznego sprzeciwu będzie coraz więcej i więcej wymaganych szczepień. Tak długo jak szczepienia będą dawały tak olbrzymie zyski, życie ludzkie nie ma znaczenia. Nie wspominając o wielkim skandalu testowania szczepionek na upośledzonych dzieciach w Australii przez ostatnie 40 lat. Dzieciom szczepiono rozmaite wirusy i bakterie, aby potem stosować szczepionki."

W opracowaniu korzystano z pisma "NEXUS - nowe czasy" http://www.nexus.media.pl/ oraz materiał dr n.med. J. Jaśkowskiego na podstawie raportu Alana Philipsa

Adres pod którym można uzyskać więcej informacji: National Vaccine Information Center 204 F Mill St. Vienna, VA 22180. tel. (703) 938 – 3783

Powrót

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt