Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Culevit

Prawidłowo odżywiony organizm, używając pewnych substancji, stale obecnych we krwi, tworzy własny vitatorun culevitsystem obronny, który chroni go przed rozwojem nieprawidłowych komórek. Ten precyzyjny mechanizm obronny, odkryty przez węgierskiego naukowca Gyula Kulcsar, wykorzystuje różnice w przemianie materii komórek nowotworowych i zdrowych.

Normalne, prawidłowo funkcjonujące komórki posiadają system kontroli przepuszczalności błony względem niektórych cząsteczek - pobierają je tylko w ilościach niezbędnych dla ich metabolizmu. W przypadku komórek nowotworowych penetracja molekuł jest chaotyczna. Komórki te pochłaniają każdą będącą do ich dyspozycji ilość. Zawsze odbywa się to kosztem zdrowych komórek, dlatego zachłanność ta nie może pozostać bezkarna. Nadmierne gromadzenie molekuł rozpoczyna proces, często nazywany "zaprogramowaną śmiercią komórki" lub bardziej naukowo apoptozą. Jeśli szybkość niszczenia komórek nowotworowych jest większa niż ich szybkość rozmnażania się, cząsteczki będą spełniać swoją funkcję obrony przeciwnowotworowej. W przeciwnym razie jesteśmy świadkami rozwoju nowotworu.

Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy:

  • jednocześnie powstaje tak duża ilość nieprawidłowych komórek (efekt działania substancji rakotwórczych, wirusów, odziedziczonej podatności), że każda z nich nie może otrzymać wystarczającej ilości cząsteczek potrzebnych do ich unieszkodliwienia, w efekcie nie wszystkie komórki nowotworowe zostają zniszczone;
  • ilość obronnych molekuł jest zmniejszona w wyniku niedożywienia, stresu, przewlekłych chorób, starzenia się organizmu.

Jeżeli chcemy zachować zdrowie, to nasz organizm zawsze powinien mieć do swojej dyspozycji odpowiednią ilość wszystkich niezbędnych substancji, które tworzą bierny przeciwnowotworowy system obronny.


Skład Culevit:
Witamina C .............35,2 mg
Witamina B6 .............1,2 mg
Witamina B2 .............1,1 mg
Biotyna ...... ................0,1 mg
L-arginina .............. 78,4 mg
L-fenyloalanina ........ 33 mg
L-histydyna ...... ..........31mg
L-metionina ...........29,8 mg
L-tryptofan ..............15,3 mg
L-tyrozyna .................1,3 mg
Adenina ....................2,3 mg

Zawartość: 120 tabletek

Pamiętaj,

że możesz wyleczyć nawet pozornie nieuleczalne choroby.

Nigdy nie trać nadziei !

Poprzez właściwe odżywianie i zdrowy styl życia

można zapobiegać aż 80% chorób nowotworowych .Produkty Cali Vita International zawierają wiele naturalnych substancji bioaktywnych, które hamują na różnym etapie proces tworzenia się nowotworu.

 

lek. med. Małgorzata Miktus

 

Specjaliści z Ośrodka Leczeniu Raka w Ameryce stosują preparaty witaminowe, dostarczające organizmowi wielu składników odżywczych, które ochronią zdrowe komórki organizmu, przed szkodliwym działaniem leków, chemioterapii a równocześnie jej nie zakłócają ale zwiększają aktywność leków przeciwnowotworowych !

CULEVIT A NOWOTWÓR  

W czerwcu 2002 roku u 92 - letniego mężczyzny rozpozna­no raka pęcherza moczowego, naciekającego prawy moczowód. W prawej nerce powstało wodonercze wywołane utrudnieniem odpływu moczu przez naciekający nowotwór. Z powodu wieku pacjenta nie zdecydowano na operacje radykalną, tzn. usunięcia prawej nerki prawego moczowodu i części pęcherza. 12 czerwca 2002 r. wykonano nato­miast częściowe usunięcie zmiany nowotworo­wej i zaproponowano leczenie chemioterapią, na które pacjent nie wyraził zgody. W tej sytuacji, zaraz po wypisaniu pacjenta ze szpitala, podjęto intensywną kurację Culevi­tem (od godziny 9 do 22 - 1 tabletkę, co godzinę, o godz. 22-00 ostatnia dawka - 2 tabletki, w czasie przerwy nocnej - po każdym obudze­niu się - 2 tabletki jednorazowo). Poza tym pacjent otrzymywał:
Coenzym Q-10, witaminę C-Plus (3 razy dziennie 1 tabletkę), jedna kapsułkę
Triple Potency Lecithin oraz 1 tabletce Vital - 0.

Co miesiąc wykonywano badanie USG ukła­du moczowego, oraz badanie moczu. Pacjent w czasie kuracji nie miał żadnych dolegliwości. W sierpniu 2002 r. badanie USC wykazało brak obecności nowotworu w pęcherzu oraz ustąpienie zastoju w nerce, cofnięcie się wodonercza. Ponowne badanie w listopadzie 2002 r. potwierdziło brak zmian chorobowych. Stan pacjenta jest bardzo dobry. Przedstawiony przypadek jest wyjątkowy, ponieważ pacjent nie otrzymywał żadnego leczenia konwencjonalnego, ze względu na swój wiek i odmowę leczenia chemioterapią. W tej sytuacji wyleczenie można przypisać zastoso­waniu terapii Culevitem. Oszczędziło to choremu wielu cierpień i pozwoliło na prowadzenie normalnego trybu życia. Ze względu na specyfikę opisanego nowotworu, który cechuje się zdolnością do nawrotów. Pacjent przyjmuje obecnie Culevit 3 razy dziennic 2 tabletki między posiłkami a pozostałe preparaty jak poprzednio.

dr nauk med. Elżbieta Wolska - (Warszawa)

CaliVita (California Fitnesss) luty 2003r.

 ***

***

***

***

***

Culevit można stosować jako uzupełnienie chemioterapii i terapii laserowej, ponieważ zawiera składniki odżywcze, które łagodzą niepożądany wpływ tych metod leczenia na zdrowe komórki - w efekcie pacjent szybciej powraca do zdrowia. Produkt ten działa również na nowotwory niezłośliwe (np. mięśniaki, torbiele), jednak w tych przypadkach należy stosować większe dawki przez dłuższy okres.

Ze względu na fakt, że zanieczyszczenie środowiska oraz niewłaściwe odżywianie uszkadza pasywny system immunologiczny, od czasu do czasu wszystkim poleca się stosowanie CULEVIT-u, co najmniej przez okres trzech miesięcy w roku.

dr n. med. Amalia Tarnocki

***

***

***

***

***

 

Dieta a leki przeciwnowotworowe 


… „Zarówno choroba jak i jej leczenie mogą prowadzić do utraty apetyty, nudności i wymiotów, zaburzeń wchłaniania jelitowego i zwiększonego metabolizmu / spalania kalorii /; wszystkie prowadzą do niedożywienia, utraty masy ciała i wyniszczenia.


Osoby chorujące na raka powinny uświadomić sobie, że ważne jest, by lekarz wiedział o tych problemach i pomógł je usunąć – mówi Patrick Quillin, dyplomowany specjalista żywienia, dyrektor sekcji żywienia Ośrodków Leczenia Raka w Ameryce.


Wyniszczenie organizmu jest główną przyczyną zgonu osób chorujących na raka”.

… „W jednym z zaskakujących badań, stwierdzono, że czas przeżycia osób chorujących na raka, u których stosowano leczenie żywieniowe, zbliżone do tego, jakie wdrażane jest w Ośrodkach Leczenia Raka w Ameryce był dłuższy. Badania przeprowadzono z udziałem chorych na raka, którzy leczeni byli zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w chemioterapii i radioterapii przeciwnowotworowej.” …


… „W grupie tej byli pacjenci chorzy na raka płuc, trzustki i wątroby, raka sutka, jajnika, szyjki macicy i trzonu macicy, których leczenie jest bardzo trudne i u których rokowanie jest złe.


Czas przeżycia wynosił 10 lat, co stanowi 21 krotne jego wydłużenie w stosunku do czasu przeżycia pacjentów nie stosujących leczenia żywieniowego !!! …”


…”Sposób odżywiania się i rodzaj spożywanych produktów mają największy wpływ na wczesne etapy rozwoju raka – inicjację i promocję, w których nie następuje jeszcze wzrost nowotworu.

W wymienionych etapach mamy do czynienia z potencjalnie możliwymi do zatrzymania, a nawet odwracalnymi zmianami w materiale genetycznym komórek.”…


Nowotwory złośliwe rozwijają się powoli i przez wiele lat. Przechodzą przez liczne etapy i stadia rozwoju.


Im wcześniej zmienimy swoje nawyki żywieniowe, tym większą mamy szansę, że nie zachorujemy na tę najczęściej śmiertelną chorobę – mówi dr Quillin.Fragmenty książki – "Zdrowie dzięki witaminom"

Rozdział – Nowotwory złośliwe


Czynniki dietetyczne

 

… „Stwierdzono wyraźną zależność między odżywianiem a częstością występowania nowotworów. Pożywienie zwiększa ryzyko zachorowania szczególnie na nowotwory złośliwe żołądka, jelita grubego, odbytnicy, raka przełyku, wątroby i pęcherza moczowego.”…


Leki

Każdy lek może mieć także nieprzewidziane działanie uboczne. Działanie zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, w pewnych okolicznościach, mogą mieć:

  • niektóre hormony sterydowe, płciowe (patrz wyżej), leki obniżające odporność (immunosupresory), stosowane przy przeszczepianiu narządów, cytostatyki, stosowane w chemioterapii nowotworów,
  • preparaty zawierające smołę i arsen ….


… Inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe u leczonych pacjentów, to:

  • leki przeciwbólowe (zawierające fenacytynę) - podwyższają ryzyko raka nerki i innych narządów układu moczowego;
  • azatiopiryna (lek immunosupresyjny) - raki skóry, chłoniak i nieziarpicze i inne rzadkie rodzaje nowotworów;
  • kombinacja 8-metoksypsoralenu i UV A, które mogą wywołać raka skóry w następstwie stosowania ich w leczeniu łuszczycy

Można także wyróżnić leki tylko podejrzane o zwiększanie ryzyka nowotworów złośliwych:

Antybiotyki, leki tarczycowe; …”

lek. med. Bogdan Kowalczyk
Klinika Medycyny Rodzinnej SPSK im W. Orłowskiego w Warszawie

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt