Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Pro Selenium

Dobroczynne działanie selenu jest dziś powszechnie znane. Już w 1941r. pojawiły się dowody na to, że współpracując z vitatorun pro seleniumwieloma witaminami i minerałami, jest jednym z najważniejszych mikroelementów naszej diety. Wykryto, że ten minerał hamuje efekt toksycznego działania takich metali ciężkich, jak rtęć, kadm, ołów i arsen. Selen należy do skutecznych antyoksydantów, odgrywając tym samym znaczącą rolę w ochronie zdrowia, co zostało potwierdzone badaniami z ostatnich kilku lat. Wspólnie z wit.E kilkakrotnie potęgują efekt działania każdego z osobna.

 • Jako silny antyoksydant, zapobiega przedwczesnej degradacji erytrocytów (czerwonych krwinek) i niszczącym utlenieniem hemoglobiny.
 • Wspólnie z wit. E spowalnia procesy starzenia się komórek pod wpływem utleniania.
 • Jest niezbędny do syntezy wytwarzanego w zdrowej wątrobie glutationu (z enzymu kwasu glutaminowego, cysteiny i glicyny).
 • Liczba zgonów spowodowanych chorobą nowotworową ma związek z zawartością selenu w codziennej diecie - jak dowiodły badania osoby spożywające produkty z małą ilością tego minerału znacznie częściej niż inne, zapadały na choroby nowotworowe
 • Hamuje podział komórek rakowych i powstrzymuje rozprzestrzenianie się ich po tkankach - powstrzymuje przerzuty!
 • Selen ochrania tkanki podczas chemioterapii i radioterapii, stąd osoby chore na raka stosują 500 mcg selenu (np. 3 x po 3 - 4 tabl. Pro Selenium w zależności od wagi ciała 50-100 kg) w najlepiej wchłanianej formie naturalnej zwanej selenometionina, tj. związek organiczny.
 • Regularne podawanie preparatów Pro Selenium, Vitamin E i Chelated Zinc może spowodować trwałe cofnięcie się objawów łuszczycy. Selen zalecamy do terapii wszystkich rodzajów trądziku, a także w chorobach grzybiczych (drożdżaki, candida).
 • Jest korzystny dla kobiet w okresie menopauzy, ponieważ łagodzi uderzenia gorąca i inne związane z nią dolegliwości.
 • Aktywni mężczyźni jeszcze bardziej niż panie potrzebują tego mikroelementu, ponieważ w ich organizmach selen gromadzi się w jądrach i wraz ze spermą jest wydalany z organizmu.
 • Podawanie suplementacji Pro Selenium zwiększa ilość plemników w nasieniu, korzystnie wpływa na płodność u mężczyzn.
 • Niedobór selenu sprzyja powstawaniu: depresji, miopatii, dystrofia i zwapnienia mięśni, zaburzeniom skurczu mięśnia sercowego, zwyrodnieniom naczyń krwionośnych, choroby Keshana, impotencji oraz w ogólnemu spadkowi witalności. Obniżony poziom selenu stwierdzono w przebiegu chorób nowotworowych, łuszczycy, choroby wieńcowej, zawału serca, reumatoidalnego zapalenia stawów i prostaty.
 • Wyraźne polepszenie stanu chorego opisano przy podawaniu selenu w przebiegu chorób autoimmunologicznych (stanów zapalnych stawów, łuszczycy, alergia glutenowa, zespół złego wchłaniania jelita, astma), zapalenia trzustki, zapalenie stawów i kości - artretyzm, wirusowego zapalenia wątroby, choroby wieńcowej, zapalenia jąder i jajników oraz w chorobach płucnych. Zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu, pomaga zachować elastyczność tkanek.


Sposób użycia: 1 tabletka dziennie profilaktycznie lub według zaleceń.

Zalecana dzienna dawka profilaktyczna selenu przez dr Earl`a Mindell`a wynosi :

 • 50 mcg dla kobiet;
 • 65 mcg dla kobiet w ciąży;
 • 75 mcg dla kobiet kamiących;
 • 70mcg dla mężczyzn;


Produkty CaliVita zawierające wybrany składnik:
SELENOMETIONINA

Selen występuje w związkach organicznych w postaci L-selenometioniny w pożywieniu i w nieorganicznych - w dodatkach wzbogacających pożywienie. Te dwa rodzaje selenu wchłaniane są w organizmie w różny sposób. Selen organiczny jest absorbowany prawie całkowicie w 85-95%, natomiast selen nieorganiczny 40-70%, zależnie od rodzaju preparatu. Selen nieorganiczny nie jest tak skuteczny i aby uzyskać efekt podobny do tego, jaki uzyskuje się stosując formę organiczną - selenometioninę, należy podać dużo większą dawkę.
Nieorganiczny selen wydalany jest z moczem w momencie, kiedy organizm zostanie wysycany tym pierwiastkiem. Selen organiczny jest magazynowany w tkankach, gdzie część selenu wiąże się z bardzo ważnym enzymem - peroksydazą glutationu, a reszta z hemoglobiną i innymi białkami.

Skuteczność selenu organicznego wykazały badania kobiet karmiących piersią. Odkryto wtedy, że selen jest bardzo dobrze przyswajalny przez organizm matki i następnie w odpowiedniej ilości wydzielany z mlekiem stanowiąc podporę zdrowia dla niemowlęcia. Selen nieorganiczny jest wchłaniany o wiele gorzej i nie stwierdza się go zupełnie w mleku karmiących matek.

Tak więc sposób suplementowania selenu i jakość preparatów jak zawsze - są bardzo ważne, gdyż chodzi o uzyskanie jak najlepszych efektów


Skład: Pro Selenium
Selen ...... 50 µg
zawartość: 60 tabletek


***

***

***

***

***

 

Selen - doniesienia ze świata nauki
Altern Med. Rev 2000 Feb; 5(1): 28-38 Sinclair S.

Niepłodność u mężczyzn: rola czynników żywieniowych i środowiskowych.


Wyniki badań wskazują na postępujące obniżanie się liczby plemników w nasieniu mężczyzn. Negatywny wpływ na spermatogenezę mogą wywierać czynniki środowiskowe, takie jak pestycydy, egzogenne hormony żeńskie i metale ciężkie. Wykazano, że leczenie żywieniowe, w tym suplementacja karnityny, argininy, selenu i witaminy B12, zwiększa liczbę plemników i poprawia ich ruchliwość. W leczeniu niepłodności męskiej skuteczne okazały się również antyoksydanty, takie jak witamina C, witamina E, glutation i koenzym Q10. Wielokierunkowe działania, prowadzące do poprawy płodności u mężczyzn, obejmują między innymi identyfikację szkodliwych czynników środowiskowych i zawodowych, a jednocześnie przywracanie równowagi żywieniowej.
Biol Trace Elem Res 1996 Summer; 53(1-3): 65-83 Vezina D, Mauffette F, Roberts KD, Bleau G

Suplementacja selenu i witaminy E u bezpłodnych mężczyzn. Wpływ na parametry nasienia oraz poziom i dystrybucję mikroelementów.


W celu weryfikacji hipotezy, w myśl której selen i witamina E mogą zwiększać płodność u mężczyzn, dziewięciu mężczyznom z nieprawidłowym nasieniem podawano przez 6 miesięcy selen i witaminę E. W porównaniu z czteromiesięcznym okresem przed rozpoczęciem badania, po zakończeniu suplementacji stwierdzono znamienny statystycznie wzrost poziomu selenu i witaminy E, a także zwiększenie ruchliwości oraz odsetka żywych i pra-widłowych plemników. Stwierdzono ścisłą korelację pomiędzy powyższymi zmianami a suplementacją.

Br J Urol 1998 May; 81(5): 730-4 Clark LC, Dalkin B, Krongrad A, Combs GF Jr, Turnbull BW, Slate EH, Witherington R, Herlong JH, Janosko E, Carpenter D, Borosso C, Falk S, Rounder J.

Suplementacja selenu obniża za-padalność na raka prostaty: wyniki podwójnie ślepej próby prewencyjnej.

Celem badania była ocena korelacji pomiędzy suplementacją selenu a zapa-dalnością na raka prostaty. Łącznie 974 mężczyzn, z rakiem prostaty w wywia-dach, przydzielono losowo do dwóch grup; w pierwszej podawano 200 ľg selenu, w drugiej placebo. Preparaty podawano średnio przez 4,5 roku, okres obserwacji wynosił średnio 6,5 roku. Wyniki wskazywały, że podawanie selenu wiązało się ze znamiennym (63%) obniżeniem zapadalności na raka prostaty. W grupie przyjmującej preparat selenu stwierdzono 13 przypadków raka prostaty, natomiast w grupie placebo 35 przypadków tej choroby. Ograniczając analizę do 834 pacjentów z prawidłowym wyjściowym poziomem antygenu PSA (? 4 ng/ml), po 2 latach, w grupie otrzymującej selen stwierdzono jedynie cztery przypadki raka prostaty, podczas gdy w grupie placebo 16 przypadków tej choroby. W grupie otrzymującej selen zaobserwowano także inne korzyści zdrowotne, wyrażające się obniżeniem całkowitej śmiertelności z powodu raka oraz zapadalności na raka, niezależnie od umiejscowienia.

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt